หน้าแรก       ข่าวสาร       ดาวน์โหลด       ความรู้เพื่อประชาชน       ติดต่อเรา

3| | | ยินดีต้อนรับสู่กองช่างเทศบาลตำบลหัวกุญแจ | | | 4
บุคลากรกองช่าง

        
นายชุมพล นันทพานิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวาริช ขำจิตต์
นายช่างโยธา

 

 

 

ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
การยื่นแบบเสียภาษี
การประกอบกิจการ
ตารางการชำระภาษ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ภาษีน้ำมันและยาสูบ

 

หน่วยราชการ/กรม
สายด่วนเทศบาล

เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บหลักเทศบาลหัวกุญแจ
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ำมัน
ตรวจหวย


กองช่างเทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
โทรศัพท์ : 0-3820-1450, แฟกซ์ : 0-3820-1696
August 28, 2014 15:23

Free Web Hosting