หน้าแรก       ข่าวสาร       ดาวน์โหลด       ความรู้เพื่อประชาชน       ติดต่อเรา

3| | | ยินดีต้อนรับสู่กองช่างเทศบาลตำบลหัวกุญแจ | | | 4
บุคลากรกองช่าง

 
นายชุมพล นันทพานิชย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวาริช ขำจิตต์
นายช่างโยธา

**********************************************************

*******************************************************

****************************************************

หน่วยราชการ/กรม
สายด่วนเทศบาล

         

        กองช่าง

           มีหน้าที่สำรวจออกแบบ จัดทำข้อมูล ด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรม

           ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณราคางานวางแผน การปฎิบัติงานก่อสร้าง

           งานซ่อมบำรุงการตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร

           ตามระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและการขุดดิน ถมดิน และงานด้าน

           สาธารณูปโภค งานซ่อมแซมไฟฟ้า งานถนน ปรับปรุงทางระบายน้ำ

           งานสวนสาธารณะและควบคุมดูแลสถานที่ ที่สาธารณประโยชน์

           และจัดงานสถานที่กิจกรรมต่างๆ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

 

 

        มีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามได้ที่

          กองช่างเทศบาลตำบลหัวกุญแจ โทร : 0-3820-1450 แฟกซ์ : 0-3820-1696

          

เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บหลักเทศบาลหัวกุญแจ
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ำมัน
ตรวจหวย


กองช่างเทศบาลตำบลหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220
โทรศัพท์ : 0-3820-1450, แฟกซ์ : 0-3820-1696
December 23, 2014 15:50

Free Web Hosting